श्री बल्लाळेश्वर मंदीराची दैनंदिन व्यवस्था

कै.श्रीमंत मोरोबादादा फडणीस यांनी केलेली देवालय प्रशासन व्यवस्था:

सदर देवालयाची व उत्सवाची सर्व व्यवस्था प्रथम कै. श्री. मोरोबादादा फडणीस यांचे वंशज पहात असत. श्रींचे देवळाजवळ फडणीसांचा वाडा होता. तेथे फडणीस यांचे कारभारी राहून व्यवस्था बघत असत. परंतु सदर वाडा शके १८३२-३३ म्हणजे इ.स. १९१०-११ साली अग्निदग्ध झाला व  त्यानंतर ५-६ वर्षांत कै. श्रीमंत फडणीस यांनी देवस्थानची व उत्सवाची सर्व व्यवस्था देऊळवाडकर मंडळींकडे सोपवली.

श्री बल्लाळेश्वर मंदीराची दैनंदिन व्यवस्था

सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर  सद्यस्थितीत देवस्थानाचा कारभार हा धर्मादाय आयुक्त यांनी मंजूर केलेल्या योजनेप्रमाणे “श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली” या नावाने संस्था स्थापून दि . १५ एप्रिल १९५२ रोजी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नं ए /२१५ रायगड, नोंदणी केलेली असून देवस्थानचा कारभार विश्वतांच्या देखरेखीखाली चालतो.

मंदिर व्यवस्थापन

१) श्री बल्लाळेश्वर व श्री धुंडीविनायक ही दोन्ही मंदिरे पहाटे ५ ते रात्री  १०.३० पर्यंत दर्शनासाठी उघडी असतात असतात. रात्री १०.३० नंतर कोणत्याही परिस्थितीत मंदिरे उघडण्यात येत नाहीत.

२) प्रत्येक दिवशी मंदिरात पहाटे सनईवादन ,धुपारती, नित्यपूजा , नैवेद्य व रात्री ८ वाजता आरती होते.

३) भाविकांना पहाटे ५ .३० ते १० पर्यंत सोवळ्याने आतील गाभाऱ्यात देवस्थानच्या पुजाऱ्याकडून स्वहस्ते पूजा करता येते.

४) प्रत्येक चतुर्थीला सायंकाळी पंचामृती स्नानानंतर पोशाख, नैवेद्य,आरती ,श्रींची पालखी, मंत्रपुष्प असा कार्यक्रम होतो.

५) श्री बल्लाळेश्वर मंदिरात प्रत्येक एकादशीला स्थानीक मंडळाचे भजन असते.

६) परंपरेनुसार श्रींचे मंदिरात आषाढ शुद्ध एकादशी ते कार्तिक शुद्ध एकादशी या काळात विविध विषयावर प्रवचन होते. कार्तिक शुद्ध एकादशीला ग्रंथ दिंडी होऊन प्रवचन समाप्ती होते.

७) कार्तिक महिन्यात काकड आरतीला बहुसंख्याने महिला सहभागी होतात.

८) “श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली” तर्फे गेली अनेक वर्षें अभिषेक योजना राबवली जात आहे. आपण दिलेल्या अभिषेक देणगीतून ,अभिषेक मंडळ पहाटे ५.३० ते १ पर्यंत अभिषेक, सहस्रावर्तने ,दुग्धाभिषेक ,लघुरुद्र  प्रत्यक्ष करत असतात. भाविकांनी नमूद केलेल्या दिवशी त्यांनी सांगितलेले धार्मिक कृत्य करून, त्याचा व वरील अभिषेकांचा अंगारा व प्रसाद पाठविला जातो.

९) मंदिरात देणगी, अभिषेक  व अन्य पावत्या करण्यासाठी सभा मंडपात छोटे कार्यालय आहे. आपण दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीची आपणास पावती मिळते. देवस्थानतर्फे कारण्यात येणाऱ्या अभिषेकांचे सध्याचे दक्षिणामूल्य पुढीलप्रमाणे आहे.

 

विविध पूजा मूल्य(रु) सेवा घ्या
अभिषेक रु. ५१/-
अभिषेक पूजा रु. १०१/-
दुग्धाभिषेक रु.२०१/-
आंतरगाभारापूजा रु. ३०१/-
महापुजा रु. ३५१/-
वार्षिक अभिषेक रु. ७५१/-
सहस्रावर्तने रु. १,५००/-
लघुरुद्र रु. २,१००/-
नवीन वाहन पूजा रु. १०१/-
एक दिवसाच्या प्रसाद भोजन खर्चाची देणगी. रु. ५,०००/-

 

१०) देवास अर्पण केलेल्या सोन्याच्या किंवा चांदीच्या वस्तू पुजारी अगर गुरव यांचेकडून परत घेऊन त्या देवस्थान कार्यालयात किंवा सभामंडपातील कार्यालयात घेऊन त्याची रीतसर पावती देण्यात येते.

११) भाविकांसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध.

१२) सकाळी ११ ते २.३० या वेळात रुचकर प्रसाद भोजन उपलब्ध.

१३) प्रसाद लाडू मिळतात.

१४) मोफत प्रशस्त पार्किंगची व्यवस्था.

१५) देवस्थानच्या वेगवेगळ्या जागेत आर. ओ. फिल्टरसह पिण्याच्य पाण्याचे कूलर बसवलेले आहेत.

१६) भक्तनिवास १ व २ तसेच प्रसादालय या ठिकाणी स्त्रिया व पुरुषांसाठी स्वच्छता गृहांची सोय आहे.

१७) भक्तनिवास १ येथे अपंगांसाठी स्वच्छता गृहाची व्यवस्था आहे.

१८) देवस्थानतर्फे पुजारी, कारकून, शिपाई , सफाईकामगार ,सुरक्षारक्षक यांची पगारी नेमणूक करण्यात आली आहे.

माहिती पुस्तीका

श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानबद्दल संपूर्ण माहिती पुस्तीका छापण्यात आली आहे. सभामंडपातील कार्यालयात पुस्तिकेची चौकशी करावी.

श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली © 2024.सर्व हक्क राखीव | निर्माणकर्ता सेटअपन्यू इन्फोटेक