संपर्क

संपर्कासाठी माहिती

दूरध्वनी

०२१४२-२४२२६३

ई-मेल

palidevasthan@gmail.com

मंदिराची वेळ

दररोज पहाटे ५ ते रात्री १०

देवस्थान संपर्क पत्ता

श्री चंद्रशेखर वैजनाथ सोमण, व्यवस्थापक

संपर्क करा

    श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली © 2024.सर्व हक्क राखीव | निर्माणकर्ता सेटअपन्यू इन्फोटेक